signet

Uključivanje kroz inovaciju!

Napravite Vaš meni dostupnim osobama sa oštećenim vidom i stranim gostima!

MenuSpeak za Vaše uslužno preduzeće

Postavljanje menija u CMS

Postavljanje iBeacon-a na lokalitetu

Informisanje gostiju o MenuSpeak aplikaciji

MenuSpeak am Smartphone zeigt Burger-Übersicht des Hard Rock Café Wien

Uključivanje kroz inovaciju! Napravite Vaš meni dostižnim

osobama sa oštećenim vidom i gostima koji se služe stranim

jezikom.

Povećava se zadovoljstvo potrošača i kvalitet Vašeg poslovanja!

Opcija audio-vizualizacije je optimizovana za goste sa oštećenim vidom.

Prevod menija na preko 54 različita jezika.

Vašim zaposlenima će pružanje usluge biti olakšano a kvalitet usluge povećan.

MenuSpeak am Smartphone zeigt alkoholfreie Cocktails
MenuSpeak am Smartphone zeigt Übersicht des Hard Rock Café Menüs

Vašim gostima pojednostavljuje izbor hrane i pića!

Aplikacija prepoznaje u kom restoranu se gost nalazi i automatski prikazuje odgovarajuć meni na njegovom pametnom telefonu, na njihovom jeziku.

Hrana i piće mogu biti izabrani nezavisno, na jeziku gosta, i biti ubačene u korpu za porudžbinu.

Gde se već koristi MenuSpeak:

MenuSpeak Logo mit Schriftzug

dosutpno za

iPhone, iPadAndroid

MenuSpeak QR Code für App-Download

Link: MenuSpeak erhältlich im App Store
Link: MenuSpeak erhältlich im Google Play Store